திருப்பூர், கோவை, ஈரோடு, கரூர், சேலம், சென்னை, மதுரை, ராஜபாளையம், லூதியானா போன்ற நகரங்களின் பல்லாயிரக்கான தொழில் துறையினரைச் சென்றடைகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட துறைக்கான சிறப்பிதழாக வெளியிடப்படுகிறது. ஆண்டு முழுவதும் 12 மாதங்களுக்கு 12 சிறப்பிதழ்களை தொழில்துறையினருக்காக வெளியிடும் ஒரேமாத இதழ் நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்.

25
OCT 2015
12th Annual Day and
Abdhul Kalam Awards Distribution Function